Voorlopige indeling jeugdteams 2019-2020

11-6-2019

In de bijlage is de voorlopige indeling opgenomen van de jeugdteams onder acht (O8) tot en met onder vijftien (O15) (jongens) en onder 9 (MO9) tot en met onder zeventien (MO17) (meisjes) voor het komende seizoen 2019-2020. De indeling voor de jongens onder zeventien en negentien (O17 en O19) volgt later. Deze indeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen hoofd opleidingen, jeugdtrainers, leiders en coördinatoren. Zoals al genoemd betreft het een voorlopige indeling en kunnen er nog wijzigingen optreden als gevolg van nieuwe instroom van leden etc. Wanneer je vragen hebt n.a.v. de voorlopige indeling dan kun je contact opnemen met Jaap Scheper (Hoofd opleidingen) of een van de coördinatoren.