Voorlopige indeling jeugd seizoen 2021-2022

28-5-2021

In de bijlage vinden jullie de voorlopige indelingen voor de jeugdelftallen voor het komende seizoen.

Belangrijkste uitgangspunt is dat we alle jeugdleden zoveel mogelijk willen laten voetballen, zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau en mét leeftijdsgenoten. In sommige gevallen is dit een lastige puzzel gebleken, en hebben we zoveel als mogelijk contact gezocht met de desbetreffende ouders om de dilemma’s en indeling al te bespreken.
We hopen hiermee recht te doen aan ieders voetbalambities en dit vervelende coronajaar achter ons te laten!
Mochten er vragen zijn over deze indelingen, of als er onjuistheden in de bijlage staan, is het verzoek contact op te nemen met de coördinatoren.

Oproep aan ouders:
Het is nog niet voor alle teams gelukt de trainers en/of begeleiding op zaterdag al rond te krijgen. We willen jullie vragen je hiervoor proactief aan te melden. Ook dit kan bij de coördinatoren.

Bijlage in PDF-vorm:
Voorlopige indeling jeugdelftallen seizoen 2021-2022