Update vanuit het bestuur

30-11-2020

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. Doordat het voetbal de laatste maanden op een wel erg laag pitje staat, is het bijpraten langs de lijn, op de velden of in de kantine er zo goed als niet meer bij. Er is verder helaas nog altijd geen kant-en-klare stip aan de horizon waar we ons op kunnen richten. Dat brengt bestuurlijk en organisatorisch ook uitdagingen met zich mee.

Want aangezien Olympia’28 eigenlijk net een gewoon bedrijf is, moet het bestuur er wel voor zorgdragen dat het bedrijf blijft draaien. In deze bijzondere periode worden we zo nu en dan genoodzaakt de geldende regels iets aan te passen. Neem bijvoorbeeld de voor 6 november geplande algemene ledenvergadering (ALV). Deze is tot nader order uitgesteld. We kunnen namelijk  niet alle leden die de vergadering zouden willen bijwonen een plaats garanderen in de kantine. Een digitale ledenvergadering lijkt ons ook niet de oplossing, aangezien dan lang niet alle leden in de mogelijkheid zullen zijn hieraan deel te nemen. Dit nog los van de vraag of een goede ledenvergadering met gezonde discussie überhaupt digitaal kan plaatsvinden. Maar we moeten toch verder. In de agenda van de ALV zijn een aantal punten opgenomen waar we toch alvast een invulling aan willen geven en waarover wij jullie willen informeren.

Maar eerst  willen wij van de gelegenheid gebruik maken jullie te bedanken voor jullie steun aan de vereniging in deze lastige tijd. Wij hebben de afgelopen periode niet meer opzeggingen binnen gekregen dan in de vergelijkbare periode van vorig seizoen. Natuurlijk proberen wij alles in het werk te stellen om jullie juist ook in deze tijd te laten voetballen. Maar hierbij zijn we qua mogelijkheden wel gebonden aan landelijke regelgeving. De jeugd kan gelukkig wel trainen en mag onderling oefenwedstrijden spelen. Voor de senioren is trainen voorlopig nog beperkt tot groepjes van 4 personen. We blijven de situatie en regelgeving natuurlijk nauwgezet volgen en zullen voetbalmogelijkheden gaan verruimen als dat mogelijk is (uiteraard met inachtneming van de geldende regels).

Wij willen via deze weg ook heel graag onze sponsoren bedanken. Super dat jullie allemaal onze vereniging blijven steunen! En helemaal mooi is het feit dat er bijna maandelijks wel een nieuwe sponsor toegevoegd kan worden.

Met betrekking tot de bestuurlijke samenstelling zijn er vanuit de leden geen bezwaren en/of namen van tegenkandidaten ingediend. Het bestuur is content jullie mee te kunnen delen dat Frank Snel de vrijgekomen bestuursfunctie van PR&communicatie op zich wil nemen, dat Maas van der Molen de post voetbalzaken op zich wil nemen en dat Martien Wursten er graag een termijn als voorzitter achteraan wil knopen. We hopen dat we deze aanstellingen in de komende ALV (datum onbekend) kunnen vaststellen. Tot dan toe zullen genoemde personen de functies al wel vast invullen.

Ook hebben wij jullie geen gelegenheid kunnen bieden om tijdens een rondvraag jullie vragen aan het bestuur te stellen. Maar dit betekent niet dat daarmee die mogelijkheid verkeken is. Hebben jullie vragen aan het bestuur, schroom dan niet en stel ze via info@olympia28.nl.

Namens het bestuur van Olympia’28,

Voorzitter Martien Wursten