Update van de voorzitter

10-9-2022

Beste lezers,

Het Euifeest is achter de rug. Het nieuwe voetbalseizoen is nu echt begonnen. Zijn we er klaar voor? Grotendeels wel. De velden liggen er, ondanks de maanden van droogte en tropische temperaturen, keurig bij. Proficiat beregeningsploeg!

De meeste teams hebben weer een technische staf en zijn voorzien van ballen, kleding, hesjes en de rest. Het kan ook haast niet anders dan dat er aan het begin van het seizoen enkele kleine of grotere tekortkomingen aan het licht komen. Zo kan het gebeuren dat er bij de start door omstandigheden bijvoorbeeld niet voor elk team ballen beschikbaar zijn. Of dat er nog geen leider, coördinator of kleedkamer voor een bepaald team of leeftijdsgroep is. Dit hoort enerzijds bij de zogenaamde opstartproblemen van een nieuw seizoen. Anderzijds is Olympia’28 een groeiende vereniging en dat is natuurlijk mooi. Dat houd automatisch in dat we meer leiders, trainers, scheidsrechters et cetera nodig hebben. Maar dat betekent ook dat we wat de accommodatie betreft uit onze jas zijn gegroeid. Door de nieuwbouw en verbouw hopen we een aantal zaken structureel op te kunnen lossen. Maar het betekent bijvoorbeeld wel dat we nu nog net niet de twee kleedkamers onder de tribune kunnen gebruiken i.v.m. die verbouwing. En die twee komen we nu dus eventjes tekort. Excuses voor de eventuele kleine ongemakken, maar we hopen op jullie begrip en hopen zo spoedig mogelijk alles op orde te hebben.

Besef in elk geval dat er op alle fronten binnen Olympia’28 al het mogelijke door vrijwilligers wordt gedaan om Olympia’28 te laten draaien. Ga er maar eens aan staan om in de zomervakantie bijvoorbeeld voor alle teams leiders, trainers en coördinatoren te regelen of om de kantinebezetting jaarrond ingevuld te krijgen. Dat valt niet mee. En soms lukt dat helaas ook niet, hoe spijtig ook.

Met name de kantinebezetting op de zaterdagmiddag en doordeweeks laat te wensen over. We zouden het zeer op prijs stellen als een groot aantal ouders van jeugdleden, senioren of sympathisanten van Olympia’28 ons uit de brand willen helpen. Wilt u graag nadere info en/of heeft u vragen n.a.v. bovenstaande of eventuele andere vrijwilligerstaken: schiet dan één van de bestuursleden aan of stuur een mail naar info@olympia28.nl.

Rest mij nog jullie allemaal een gezond en sportief seizoen toe te wensen!

Namens het bestuur van v.v. Olympia’28,

Martien Wursten, voorzitter