Update v.v. Olympia'28 door voorzitter Wursten

06-2-2021

Ik wil hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken jullie weer eens bij te praten over de lopende zaken bij onze v.v. Olympia’28. De laatste keer dat ik dat gedaan heb is 2 januari tijdens de nieuwjaarsspeech geweest.

Sinds die tijd ligt het meeste voetbal nog steeds stil. Positieve uitzondering hierop is het jeugdvoetbal. De jeugd kan nog trainen en onderling een partijtje spelen. Niet optimaal, maar in de huidige periode wel het maximaal haalbare. Voor de senioren is de situatie helaas anders. En zij worden behoorlijk gemist. Het zijn tenslotte de senioren die (normaliter) op zaterdagmiddag de velden en het terras bemannen, de kantine sponsoren, en waar de vereniging voor een belangrijk deel op drijft. Tegen jullie (de senioren) wil ik het volgende zeggen: we missen jullie en realiseren dat jullie geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld. We willen jullie dan ook bij uitstek bedanken voor de blijvende support aan onze vereniging. Ondanks dat we nu weinig te bieden hebben, zijn we wel druk bezig om te zorgen dat de vereniging volledig klaar is voor jullie komst, zodra dat weer mag. Hierover hieronder meer. Wij zien er alvast naar uit!

Ondanks dat het voetbal op een laag pitje staat, vinden er rond de velden en gebouwen van Olympia’28 allerlei activiteiten plaats. Gesprekken met sponsoren en trainers over verlenging van contracten gaan gewoon door. De gebouwencommissie is begonnen met het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden voor de kantine. Want als we over een tijdje (? ) weer volle bak los mogen, kunnen we mogelijk al onze bezoekers geen plaats meer garanderen in onze kantine. We groeien als het ware uit onze jas. Dit is ook de reden dat we serieuze plannen hebben om ons terras uit te breiden via de ruimte voor het sponsorhome, misschien wel tot aan de tribune.

Met deze plannen in het achterhoofd heeft onze terreinploeg de singel tussen het sponsorhome en de tribune behoorlijk onder handen genomen. De grotere, deels ziekelijke, essen zijn verwijderd. Dit omdat we daar later, als er wel een mooi terras komt te liggen, niet meer goed bij kunnen. Verder is de rest van deze groenstrook ook gedund.

Verder hebben we, in goede samenwerking met de groenploeg van de gemeente, bijna het volledige areaal groen van ons sportpark flink onder handen genomen. Door omstandigheden is het snoeien de laatste 15 jaar tot een minimum beperkt gebleven. Dit heeft geleid tot een dichte massa groen. Om er weer licht en ruimte in te creëren is er flink gedund. De gemeente heeft het stuk vanaf Mijnheershoek (via de singel langs de manege, tennis en scouting) tot aan het kassahok voor haar rekening genomen. Onze eigen groenploeg is flink aan het snoeien geslagen rond de velden 1, 2 en het kunstgras. Al het gezaagde takhout wordt binnenkort door de gemeente versnipperd. Al het stamhout is door de terreinploeg tot openhaardhout verwerkt en wordt verkocht. De opbrengst gaat volledig terug naar onze club.

Op sommige plaatsen zijn door het snoeien kleine open plekken in de singel ontstaan. In het voorjaar willen we dit waar nodig aanvullen met nieuwe beplanting. Natuurlijk kijk je na deze ingrijpende inhaalslag wat luchtig naar en door onze singels. Dat hebben we vorig seizoen ook gezien in de groenstrook tussen het hoofdveld en veld 4. Echter, na 1 groeiseizoen en het nodige onderhoud, ziet deze singel er alweer opgefrist uit. Wat ook opviel is het terugkomen van bijvoorbeeld de wilde geraniums. Tevens waren er in de zomer weer meer vlinders te zien in deze specifieke groenstrook. We hopen dat we dit het komende groeiseizoen ook terug gaan zien in andere delen van ons sportpark.

Aan het eind van deze update wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie trouwe support, in deze bijzondere periode, aan Olympia’28. Helemaal top . Hopelijk kunnen we elkaar dit seizoen nog weer gewoon ontmoeten langs de lijn of tijdens een derde helft.

Met vriendelijke groeten,

Martien Wursten, voorzitter v.v. Olympia’28