Uitnodiging ledenvergadering 20 mei

20-5-2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. Olympia’28

Datum:   vrijdag 20 mei 2022, 20.00 uur

Locatie:   kantine Sportpark v.v. Olympia’28

Het bestuur van v.v. Olympia’28 nodigt leden en ouders/verzorgers van leden van harte uit om een ingelaste ledenvergadering bij te wonen. Het bestuur zal hier, conform de statuten van onze vereniging, de leden instemming vragen voor een financiële investering ten behoeve van de uit- en verbouw van het complex.

Agenda:

1.    Opening

2.    Toelichting investering

3.    Financieringsplan

4.    Rondvraag

5.    Pauze

6.    Beantwoording rondvraag

7.    Stemming investering

8.    Sluiting

Indien de agenda nog aangepast wordt, dan wordt dit vermeld op de website van v.v. Olympia’28: www.olympia28.nl.

De onderliggende stukken liggen ter inzage op woensdag 11 mei en woensdag 18 mei van 19:30-20:30 uur in het sponsorhome.

Het bestuur van v.v. Olympia’28

========================================

Wordbestand Uitnodiging ledenvergadering 20 mei 2022