Sponsor uw eigen tribunestoel!

22-2-2020

Beste Olympiaan,
De stoeltjes op de tribune langs het hoofdveld zijn aan vervanging toe. Voor een eenmalig bedrag
van € 32,- (incl. btw) steun je onze vereniging! Als tegenprestatie wordt je naam vermeld op een
tribunestoel. Het gaat niet om gereserveerde zitplaatsen, maar stoelen waar het gehele publiek vrij
gebruik van kan maken.
Sponsor één of meerdere stoelen door uw gegevens te mailen naar:
commercielezaken@olympia28.nl

Algemene voorwaarden sponsoring tribunestoel:
1. De stoel blijft eigendom van Olympia’28.
2. Naamsvermelding van de stoelsponsor op een stoel.
3. Het gaat niet om gereserveerde zitplaatsen, maar stoelen waar het gehele publiek vrij gebruik van
kan maken.
4. Plaatsing van de stoel op een door stoelsponsor gewenste positie is niet mogelijk.
5. De stoelsponsoring eindigt bij vervanging van de gesponsorde stoelen.
6. Betaling geschiedt door middel van een factuur.
7. Alle beslissingen over de voortgang worden genomen door (of in overleg met) het bestuur van Olympia’28.