Interview Eline ten Kate - Gemeente Zwartewater

08-10-2020

‘Door goed contact hebben we al veel succesvolle projecten kunnen voltooien’

Bij een club als Olympia’28 is alles gericht op het voetbal. Daarbij wordt al snel gedacht aan het indelen van de teams, regelen van tenues en oppompen van de ballen. Maar om met plezier te kunnen voetballen mag een goed bespeelbaar veld niet ontbreken. Eline ten Kate, groenregisseur bij de gemeente Zwartewaterland, weet hier alles van. Eline houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het openbaar groen en van de velden van de drie voetbalverenigingen in Zwartewaterland.

‘Wij voeren het onderhoud van het openbaar groen samen met ROVA uit en zorgen ervoor dat alles veilig is en aan het door de gemeenteraad vastgestelde niveau voldoet. Wij onderhouden bijvoorbeeld de parken, bomen en de beplantingen in de woonwijken en op de rotondes’, aldus Eline.

Bij het onderhoud van de sportvelden van Olympia’28 heeft Eline veel contact met Marco Reuvekamp. Hij houdt zich vanuit het bestuur bezig met het beheer van de accommodatie van de club. Eline: ‘De ROVA maait en voert groot onderhoud uit. Kleiner onderhoud voor en na de wedstrijden wordt door de club zelf gedaan. In een overeenkomst is vastgelegd waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en wat de club zelf doet.’

In de afgelopen tijd is er intensief samengewerkt aan een aantal projecten. Het hoofdveld is vervangen, er is een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd en er is veel gesnoeid op het park. Dit snoeiwerk is één van de vele voorbeelden van de samenwerking tussen Olympia en de gemeente. ‘Er was een aantal dode bomen rondom het hoofdveld, deze kunnen omvallen of er breken takken af. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen en dus moest er gekapt worden. De gemeente heeft de kap verzorgd Marco trommelde een groot aantal vrijwilligers op. Zij hielpen met het afvoeren van het snoeiafval en het snoeien van de kleinere struiken. Hierbij hebben we dus goed gekeken naar wat Olympia zelf kan en wat wij als gemeente kunnen doen. Er is altijd goed contact met Olympia’28, waardoor we dit soort projecten gezamenlijk kunnen oppakken.’

Het hele pakket waar Eline zich mee bezig houdt valt onder de verantwoordelijkheid van Wethouder Maarten Slingerland. Het gezamenlijk oppakken van verschillende activiteiten is iets wat ook hem niet is ontgaan. ‘Het valt mij bij elke activiteit op dat er veel vrijwilligers zijn die een groot hart voor de vereniging hebben. Als er iets moet gebeuren zijn er altijd mensen aanwezig om te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Veel snoeiwerk is door vrijwilligers gedaan, maar ook tijdens de aanleg van de nieuwe beregeningsinstallatie waren er altijd mensen aanwezig om te helpen waar het mogelijk was. Voor verenigingen zijn de vrijwilligers goud waard.’

Naast het natuurgras, liggen er ook twee velden met kunstgras. ‘De toplaag van deze velden is in de afgelopen zomerperiode vervangen. Door het aanbrengen van een nieuwe toplaag, voldoen de velden weer aan de normen van de KNVB. Dit zorgt ervoor dat iedereen met plezier én veilig kan sporten’, aldus Eline. 

Zoals al eerder opgemerkt houdt Eline zich ook bezig met de andere voetbalverenigingen binnen de gemeente. Er is jaarlijks een gezamenlijk overleg tussen alle clubs en de gemeente om van elkaar te leren. Soms zijn er ook ontwikkelingen rondom het onderhoud die voor alle verenigingen interessant kunnen zijn. Eline houdt dit scherp in de gaten: ‘Er zijn onderzoeken om bijvoorbeeld het maaien en bemesten efficiënter te maken. Dit houden we in de gaten om te kijken of het iets voor ons kan zijn.’ Beide partijen zullen elkaar dus ook in de toekomst zeker nog op gaan zoeken.