GEZOCHT!! Lid TC, aandachtsgebied dames en meiden

13-9-2019

Dames en meiden maken een steeds groter deel uit van onze vereniging. Dit merken we ook in de werkzaamheden binnen de Technische Commissie (TC). De TC is om die reden van mening dat het goed zou zijn als er een lid wordt toegevoegd aan de TC, met specifiek het aandachtsgebied dames en meiden.

Dit moet dan ook iemand zijn die affiniteit heeft met het dames- en meidenvoetbal.

Taken die hierbij horen zijn:

- Het vastgestelde technische beleid t.a.v. dames/meiden bewaken, kijken of uitvoering volgens plan verloopt.

- Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het bijstellen van het plan / technische beleid t.a.v.  dames/meiden.

- Het bewaken en beoordelen of de trainers van de  dames/meiden + het Hoofd Jeugdopleiding werken aan de doelstellingen uit het plan en volgens de manier als vastgesteld in het plan.

- Het geven van adviezen bij vacatures van trainers van de  dames/meiden.

- Het geven van een advies over de werkwijze bij de elftalindeling van de  dames/meiden en bijbehorende begeleiding en na vaststellen van de werkwijze bewaken of dit gebeurt conform plan. 

Herken jij je in bovenstaande neem dan snel contact op met Henk Koopman via  voetbalzaken@olympia28.nl