Bestuur Olympia’28 ambitieus richting 2028

20-7-2021

Het bestuur van Olympia’28 is vol ambitie en wil deze hierbij graag delen. Het afgelopen jaar zijn binnen het bestuur en de vereniging meerdere doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. Met 2028 als jubileumjaar in het achterhoofd hebben alle bestuursleden onderling een presentatie gegeven met betrekking tot de specifieke portefeuille. Voorop staat: Olympia’28 wil stappen maken op alle fronten. Duidelijke gemene delers zijn ambitie en een professionaliteitsslag. Voetbalinhoudelijk staat prestatie hoog op de agenda. Dit moet overigens niet ten koste gaan van de niet-selectie elftallen of het verenigingsleven in het algemeen. Deze zaken blijven net zo belangrijk. In dit communiqué willen we inzoomen op 4 onderdelen.

Voetbalzaken
In 2028 wil Olympia’28 met het eerste elftal een stabiele tweedeklasser zijn. In de komende jaren hopen we de stap naar de 2e klasse stiekem al te maken. Centraal in deze ambitie staat de eigen jeugd. Er wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van de jeugdopleiding en in het verlengde behoud en doorstroom van jeugdspelers naar de selectie-elftallen. Naast het aanbieden van maximale ontwikkelmogelijkheden worden er initiatieven als een ‘baantjesplan’ en jeugdraad opgestart om de jeugd te behouden. Ook wordt nagedacht over het invoeren van een beloningssysteem voor de eerste selectie. Het beleid bij Olympia’28 blijft dat spelers niet betaald zullen worden. Eventuele beloningen als wedstrijdpremies zullen dan ook alleen voor het team als geheel zijn. Hier wordt in nauwe samenwerking met sponsoren een plan voor opgesteld.
Olympia’28 zet tevens in op damesvoetbal, de snelst groeiende tak van de vereniging. De ambitie is om over enkele jaren met Dames 1 uit te komen in de 3e klasse. Ook hiertoe wordt ingezet op de jeugd ofwel het meidenvoetbal. Het streven is om 1-2 teams in iedere meidencategorie te krijgen en gediplomeerde trainers op de standaardteams te zetten.

Accommodatie
Er wordt toegewerkt naar een grote verbouwing van de kantine en aanleg van terrassen. Olympia’28 is als vereniging beide zaken inmiddels ontgroeid qua aantallen. Hier moet wat gebeuren om iedereen te zijner tijd een plekje in de kantine, of bij mooi weer op het terras, te kunnen aanbieden. Inmiddels zijn er tekeningen en gevorderde plannen voor uitbreiding van de kantine. Momenteel wordt het financiële plaatje hiervan uitvoerig tegen het licht gehouden. Het plan is om bij de algemene ledenvergadering in het najaar de plannen te presenteren en te bespreken met de leden. In de uiteindelijk besluitvorming zal natuurlijk ook het beloop van corona worden meegenomen.
In de komende maanden wordt al wel de ventilatie van de kantine met nieuwe installaties verder verbeterd. Dit vanwege het grote belang van goede ventilatie in de strijd tegen coronaverspreiding. Ook worden de mogelijkheden onderzocht van een extra pupillenveld op de Mijnheershoek. In het algemeen wordt ingezet op een fraai sportpark met een mooie groene natuurlijke omheining.

Sponsoring
Sponsoren zijn onmisbaar voor Olympia’28. Alle sponsoren, groot en klein, zijn belangrijk voor de vereniging. Olympia’28 wil de betrokkenheid van sponsoren dan ook graag vergroten door middel van een actief sponsorbeleid. Zo willen we onze sponsoren vaker op het sportpark gaan zien door jaarlijks op vaste momenten activiteiten te organiseren. Zo worden er onder meer activiteiten georganiseerd in het sponsorhome tijdens vaststaande competitie-thuiswedstrijden van het eerste. Verder willen we toenemend onze sponsoren onder de aandacht brengen bij de leden. Dit middels goede zichtbaarheid op het sportpark door sponsorborden en het recent geplaatste overzichtsbord pakketsponsoren tegen het sponsorhome aan, maar ook via (komend seizoen op te starten) narrowcasting in de kantine, en extra aandacht voor sponsoren via de online media en de presentatiegids.

Vereniging
Bovenal willen we een trotse, hechte, gezellige en betrokken Hasselter vereniging zijn en blijven. Via relevante communicatie, met mogelijk nieuwe mediaplatformen, willen we leden en betrokkenen goed informeren en ook ‘meenemen’ in de vereniging Olympia’28. Dit geldt dan voor de ‘totale’ vereniging: naast nieuws over het eerste, betekent dat bijvoorbeeld ook dat er foto’s van jeugdwedstrijden langskomen op de narrowcasting. Ook zullen we de komende jaren, met als apotheose 2028, de prachtige historie van onze vereniging tot leven laten komen. Hiervan volgt in de aankomende presentatiegids de aftrap. Naast voetbal wil Olympia’28, als het weer mag, ook een bron van buitenveldse activiteiten blijven. De Super Saturdays, voetbalquiz en top 2000-avond zijn een paar voorbeelden hiervan.

We hopen van harte dat we als vereniging onze ambities kunnen gaan waarmaken. Naast een gunstig beloop van de coronacrisis, zijn we daarvoor zeker afhankelijk van onze sponsoren, leden en vrijwilligers. Het bestuur wil via deze weg in elk geval al haar sponsoren, leden en vrijwilligers hartelijk danken. Dat zij ondanks de coronabeperkingen bijna allemaal de vereniging zijn blijven steunen is niet alleen prachtig, maar ook heel belangrijk voor de vereniging.
Voor nu: op naar seizoen 2021/2022!

Bestuur v.v. Olympia’28