Kleedkamer schoonmaak. Kom in ACTIE!

15-2-2020

Kleedkamer schoonmaak:

 Vandaag is het een prima moment om uw / jullie reactie op de eerder deze week verspreide brief, aan ons kenbaar te maken.

  • Onderneem vandaag nog actie
  • Wacht niet af tot een ander zich opgeeft, maar onderneem direct zelf actie.
  • Reageer door je hulp, in welke vorm dan ook,  aan te bieden.
  • Spreek iemand van het bestuur aan of stuur een mail naar terreinenmateriaal@olympia28.nl  of via kantine@olympia28.nl  .
  • Je mag je individueel opgeven maar ook als team of per groep.
  • Help mee met het opzetten en inrichten van een schoonmaakrooster
  • Help ONZE vereniging op weg naar een probleemloze kleedkamer schoonmaak

Wij moeten als vereniging dit probleem verenigings-breed kunnen oplossen! 

Laten we met ons allen, in deze actuele, extreme situatie, denken en werken aan oplossingen.

Over een soort van vergoeding valt te praten. 

We hopen, dat we ook in deze situatie, er met elkaar de schouders onder willen zetten om samen de kleedkamers weer op een soepele manier schoon te houden. En bovendien een contributieverhoging te voorkomen. 

Namens het bestuur van v.v. Olympia'28

Martien Wursten
Voorzitter