WEDSTRIJD Jo-JOO's

01 januari 1970

01:00

Aankomende wedstrijden

Uitslagen

01-01-1970

Team - Olympia28 Jo-JOO's

2022-11-19_Teamfoto_Jojoos-_(5).JPG

Club JOO

Club JOO bestaat uit ongeveer 50 donateurs die per kwartaal € 12,50 of 1x per jaar € 50,- overmaken om de jeugd van Olympia’28 te sponsoren. Met de financiële steun van onze donateurs kunnen wij aan onze jeugdleden een extra bijdrage leveren voor voetbal gerelateerde evenementen.

ClubJOO organiseert jaarlijks het Sinterklaasfeest en zorgt voor de feestelijke aankleding in de kantine. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld het FIFA toernooi, voetbaltoernooi en freestyle clinic georganiseerd, leveren wij een bijdrage voor de jeugdactiviteiten tijdens de super Saturday organisatie en bijdrage aan handdoeken, die zijn uitgedeeld aan de jeugdleden van Olympia’28 in het kader van het 90 jarig bestaan van de voetbal vereniging enz.

Wij zijn op zoek naar sponsors om de komende jaren nog veel voor de jeugd te kunnen organiseren. U kunt u aanmelden als sponsor door een e-mail te sturen aan clubjoo@olympia28.nl en hier kunt u ook terecht voor meer informatie over Club JOO.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naam: …………………………………………………………………      Voornaam …………………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………....................    Postcode/Woonplaats……………………………………………………………….

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wordt donateur van Club JOO voor € 50,-- per jaar.

Afschrijving:                € 50,-- per jaar                € 12,50 per kwartaal (Keuze aankruisen). De bijdrage wordt afhankelijk van uw keuze, jaarlijks in het derde kwartaal, of ieder kwartaal automatisch afgeschreven. (De terugboekingtermijn bedraagt 56 kalenderdagen).

Onderstaand geeft ondergetekende Club JOO toestemming om, tot schriftelijke wederopzegging, de donateur

bijdrage periodiek af te  schrijven van bank/girorekeningnummer..……………………………………………………………………………

Ten name van …………………………………………………………………………………………  Datum: ……………………………………………………..

Handtekening…………………………………………………………………………………………