NIEUWS

12-10-2018

Olympia28 en de AVG

Iedereen heeft er recht op dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen,. Deze nieuwe Europese wet is op 25 mei 2018 ingegaan en geldt ook voor Olympia’28.

Deze wet regelt dat onze persoonlijke informatie veilig is en niet zomaar gedeeld kan worden. Zo heb je zelf de controle over je eigen gegevens. Bedrijven, maar ook verenigingen als Olympia’28, hebben meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en dienen zorgvuldig om te gaan met de gegevens van personen, in ons geval de leden, vrijwilligers en medewerkers, maar ook bijvoorbeeld onze sponsoren en bezoekers.

Olympia’28  is bezig met invulling te geven aan het stappenplan “AVG voor sportclubs”.
Nieuwe leden van Olympia’28 worden binnenkort automatisch bij de inschrijving gewezen op de inhoud van de privacy verklaring en om toestemming gevraagd voor het delen en verwerken van relevante privacygevoelige informatie.

Aan alle leden van Olympia’28, en ouders van onze jeugdleden, vragen we door middel van deze  publicatie het volgende: Indien je bezwaar hebt tegen het vermelden van je persoonsgegevens en /of foto’s op de site van Olympia’28 dit te melden via secretariaat@olympia28.nl

Het bestuur

NIEUWSARCHIEF